Nätverk och organisation – nu kör vi!

 

#förvarjeenskildelev avsnitt 1 med Karin Särkjärvi Zettervall.
Av och med:Erik Hall Svensson (kurator), Kiltorp (rektor),  Daniel Gausel (biträdande rektor)


 

#förvarjeenskildelev. Svårare än så är det egentligen inte. Det vi gör i skolan gör vi för varje enskild elev oavsett om det handlar om att skaffa den bästa lärandesituationen, ha den bästa skolexpeditionen eller se till att ha tillräckligt många rastvakter ute samtidigt. Det ska synas i varje planering och frågan bör alltid ställas i våra diskussioner: är det här det bästa vi kan göra för varje enskild elev?

Välkomna till vår bloggstart! Vi som författar detta är två skolledare som skriver på uppdrag av Nätverket för likabehandling, ett nätverk som är upprättad från förvaltningsnivå och som leds av Karin Särkijärvi Zettervall. (På Insidan kan du läsa mer om nätverket!) I bloggen kommer vi att behandla frågor som berör likabehandling och arbetet mot kränkningar och diskriminerande behandling, allt från organisationsnivå ner till det faktiska mötet med eleverna. För att tydliggöra detta kommer vi att utgå från Huddinge kommuns förslag på organisationsmodell för likabehandlingsarbete. Modellen bygger på gällande lagar samt allmänna råd. Varje blogginlägg kommer dessutom att innehålla ett Vodcast-avsnitt där vi samtalar om det aktuella ämnet tillsammans med minst en gäst. I detta första skälvande avsnitt har vi såklart bjudit in Karin i ett samtal om vikten av att man på huvudmannanivå arbetar för ett strukturerat och systematiskt likabehandlingsarbete ute på skolorna. Vi kommer i de efterföljande inläggen behandla våra olika kugghjul utifrån olika perspektiv. Vårt mål och förhoppning är att vi kan bidra till sätta likabehandlingarbete högre upp på agendan ute bland skolorna och våra medarbetare.

Organisationsförslag 2015-09-03 [sparad automatiskt]

I skollagens sjätte kapitel behandlas Åtgärder mot kränkande behandling. Huvudmannens ansvar är övergripande och det åligger dem att se till att varje verksamhet bedriver ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. I detta ligger att skolorna ska skriva en Plan mot diskriminering och kränkande behandling, göra kontinuerliga kartläggningar och en skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. Barn- och utbildningsförvaltningen i Huddinge kommun arbetar idag aktivt för att uppfylla det som skollagen kräver. Varje skola kan få stöd genom nätverket, genom de kommungemensamma kartläggningsenkäterna och genom uppföljning av likabehandlingsplanerna. Nätverket har även tagit fram personer som kan bistå skolorna i olika frågor, till exempel finns Erik Hall Svensson och Carola Fuentes som kan ge råd och stöd i arbetet med plan mot diskriminering och kränkande behandling och Daniel Gausel i organisationsfrågor. Det går alltid att höra av sig till oss eller till Karin och Jennie Vellner på förvaltningen.

En viktig poäng med organisationsmodellen är att det har visat sig att skolor med få kränkningar har en stabil organisation och ett samarbetande klimat. Stabilitet i verksamhetens innehåll och struktur skapar trygghet. Personal och elever ska kunna förlita sig på att de ramar för arbetet som gäller på skolan inte glider eller plötsligt ändras och att det finns tydliga normer och värden. Dock är det viktigt att organisationen inte blir för stabil så att det bildar en slutenhet, det måste finnas en öppenhet för olika erfarenheter och förändringar. (Se Å. Söderström, Vi vill ju så väl och ändå kan det bli fel i Skolverkets antologi Kränkningar i skolan) Vi vet om att det görs så otroligt mycket bra saker på våra skolor men vi ser också att med en tydligare struktur kommer vi  mer tydligt arbeta för trygghet och en skolkultur där vi arbetar för varje enskild elev.

Slutligen vill vi att uppmärksamma er på att ni kan följa oss på twitter och då i första hand på taggen #förvarjeenskildelev men även @danielgausel och @akiltorp. Ju mer diskussioner desto bättre blir vi!

3 kommentarer

Kommentarrubrik

Semira

Semira

Kul att bloggen är i gång! Ser fram emot att både se och läsa mer av det fina och viktiga arbete som ni gör!

Svara

Kommentarrubrik

Lisa Amanius

Lisa Amanius

Toppen ! Skolledare som delar med sig. Vuxna gör som chefen gör, inte som chefen säger. Engagemang !!

Svara

Kommentarrubrik

Karin Särkijärvi Zettervall

Karin Särkijärvi Zettervall

Jag såg just inslaget "Rektors roll" där Semira och Erik med värme, stolthet och glädje berättar om sitt arbete på Visättraskolan. Medvetna systematiska rutiner för uppföljning, kommunikation och stöd ger bra resultat tillbaka i form av allt tryggare elever som litar på vuxenvärlden och varandra. Det känns väldigt bra att lyssna till er tycker jag!

Svara

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*