#Huddingevisar tycker till om trygghet

#förvarjeenskildelev Den numera traditionella Huddinge visar är otroligt uppskattat bland Huddinges pedagoger, det känns på stämningen och vi vill verkligen plussa er på förvaltningen som kämpar för att ge detta till oss, tack! Det är fantastiskt att vi lyckas få hit externa föreläsare så som Barbro Westlund och Martin Fernström, men kanske den största vinsten är det utbyte som sker mellan Huddinges pedagoger som delar med sig av sina framgångsrecept – härligt!

För Likabehandlingsbloggen var såklart Dona Hariri, jurist från Barnombudsmannen, och rapporten #Välkommen till verkligheten av största  intresse. Rapporten från 2015 som innehåller intervjuer från 89 barn och ungdomar om deras verklighet i skolan, en verklighet som tar upp trakasserier och kränkningar. Rapporten bygger som sagt på barnens röst genom citat och är uppdelad i tre stycken; Stödet, Processen samt Upprättelsen. Rapporten bör läsas i sin helhet och vi tänker att det finns all anledning till att återkomma till den i bloggen men i korthet kan vi, precis som Dona gjorde i föreläsningen, ta upp vikten av närvarande vuxna som har elevernas förtroende, att barn måste få veta var man ska vända sig, stöd till både de som blivit utsatta men även de som utsatt, elevernas rätt till att vara delaktiga i likabehandlingsarbetet, förtydligande av huvudmannens roll och att barn och vårdnadshavare ska ha vetskap om det. Rapporten avslutar med förslag till förändring där man vill:

  1. Lagstifta om barnens rätt att få information och stöd.
  2. inrätta lokala oberoende barn- och elevombud.
  3. anpassa myndigheter för barn och unga.
  4. skärp barnets skydd mot kränkningar och våld från vuxna.

 

Läs gärna rapporten och diskutera med oss!

Slutligen, frågan vi ställde till de vi mötte på Huddinge visar var: vad är en trygg skola för dig? Svara gärna på sociala medier på #förvarjeenskildelev

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*