Likabehandlingsplanen i praktiken – ett gott exempel

#förvarjeenskildelev.

Vi har tidigare i bloggen koncentrerat oss på hur ett organiserat arbete kring likabehandling kan och till och med bör se ut. Vi har i vår presentation av en sådan organisationsmodell presenterat huvudmannens ansvar och exempel på hur vi arbetar i Huddinge kommun samt dessutom visat på hur viktig rektorns roll är i att bedriva ett systematiskt arbete. Vi kände nu att vi ville börja visa på goda exempel, exempel på hur planen mot diskriminering och kränkande behandling omsätts i praktiken. Något vi har börjat titta mer på i kommunen är hur vi arbetar med mätbara förebyggande mål och hur vi kan följa upp detta. I vår screening av goda exempel i Huddinge såg vi hur det arbetades på Hörningsnässkolans RO och speciellt deras arbete med rastverksamheten. Vi bestämde därför att åka till de centrala delarna av Huddinge för att besöka skolan och spela in vårt nästa Vodcast-avsnitt på plats. Till skillnad från våra andra inspelningar som vi gjort i Östra Grundskolans Green screen-studio satte vi upp en provisorisk scen i biblioteket på Ängsässkolan. Som vanligt är inspelningen gjord av en iPad med hjälp av appen TouchCast och med denna gång extra-filmad i Periscope.  För att hitta hela bakom-scenen inspelningen så kan ni söka upp @danielgausel på periscope eller twitter.

Nog om teknikaliteter, kolla in avsnittet där vi får möta skolledare, lärare och elever från Hörningsnässkolan som berättar om hur de arbetar och vilka resultat de faktiskt har fått. Diskutera gärna det du ser, hör och tänker på via sociala medier på #förvarjeenskildelev